Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Register hišnih živali

Dolžnosti in obveznosti lastnikov hišnih živali dobite na spodnjih povezavah:

 - Dežela FJK-hišne živali

 - Julijsko-posoško univerzitetno javno zdravstveno podjetje (ASUGI)- Vpis psov, mačk in dihurjev v deželno podatkovno bazo hišnih živali

 - Informativna brošura za lastnike hišnih živali - Pravna zaščita hišnih živali v Furlaniji - Julijski krajini

OBRAZEC 1 (vam ga izroči živinozdravnik) in OBRAZEC 2 s priloženo fotokopijo veljavne osebne izkaznice in davčne številke lastnika in prejšnjega lastnika psa izročite v občinskem vložišču ali pošljete na naslov elektronske pošte : protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it   ali  na naslov certificirane elektronske pošte : comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it.

ZA DODATNA POJASNILA PROSIM PIŠITE NA:

matija.ciacchi@com-sgonico.regione.fvg.it