Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Davek na oglaševanje in pristojbina za javno plakatiranje

Upravljanje dejavnosti v zvezi z davkom  na oglaševanje je poverjeno podjetju Novares spa. Sporočamo  vam nove telefonske številke in naslov elektronske pošte za vsa sporočila v zvezi  z uslugami, ki jih nudi podjetje za Občino Zgonik:

E-pošta: gestione.servizi@novares.it

Referent  : Daniele Ferrecchia – tel. 3442797092

Izračun IMU in TASI 2019

 

Tudi letos bo Občina Zgonik poslala na dom davčnim zavezancem obrazce za plačilo davka IMU in davka TASI. Obvestilo je eno samo za oba davka, ravno tako sta obrazca F24 samo dva, s katerima plačate obenem oba davka. V ovojnici boste prejeli dva F24, enega za junijski naračun, drugega za decembrski saldo. Davka je treba plačati do 17. junija 2019 za narčun oz. do 16. decembra 2019 za saldo.
Lahko poravnate tudi vse naenkrat, dovolj da plačate oba F24 do 17. junija 2018.
Sporočamo, da davčne stopnje za poravnavo davkov IMU in TASI ostajajo iste kot lani, medtem ko je od leta 2016 glavno stanovanje, z odgovarjajočimi funkcionalnimi površinami in objekti, oproščeno davka TASI, razen za nepremičninske enote, ki spadajo v katastrske kategorije A/1, A/8 in A/9.
Če želite izračunati sami IMU in TASI in tiskati obrazce F24, lahko kliknete na
zgornje povezave.

Pravilnik in sklepi 2015

OBVESTILO O DAVKU IMU NA ZEMLJIŠČIH V OBČINI ZGONIK

Celotno ozemlje Občine Zgonik na dan 26. januarja 2015 ostane še nadalje gorsko območje, zato se za nezazidljiva kmetijska zemljišča (tako obdelana ali neobdelana) ne plačuje davka IMU.

Pravilnik in sklepi 2014