Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Davek na oglaševanje in pristojbina za javno plakatiranje

Upravljanje dejavnosti v zvezi z davkom  na oglaševanje je poverjeno podjetju Novares spa. Sporočamo  vam nove telefonske številke in naslov elektronske pošte za vsa sporočila v zvezi  z uslugami, ki jih nudi podjetje za Občino Zgonik:

E-pošta: gestione.servizi@novares.it

Referent  : Daniele Ferrecchia – tel. 3442797092

IMU 2020

Obveščamo vas, da Zakon o državnem proračunu za leto 2020 ureja nov davek IMU z ukinitvijo pristojbine za splošne občinske storitve (TASI) in uvedbo od leta 2020 novega nepremičninskega davka (IMU).

»Novi nepremičninski davek« (IMU) stopa v veljavo od leta 2020 in načeloma ohranja vse subjektivne in objektivne pogoje ter iste obroke in zapadlosti: predujem do 16.6.2020, saldo pa do 16.12.2020. V primeru da bo z normo rok za plačilo spremenjen, boste o tem obveščeni s sporočilom za javnost.

Tudi letos bo Občina Zgonik na začetku meseca junija davčnim zavezancem  dostavila oz. poslala na dom obrazce F24 za plačilo davka IMU , ki ga lahko plačate  v vseh poštnih in bančnih poslovalnicah. Lahko plačate tudi v enkratnem znesku do 16.6.2020 in pri tem uporabite vse priložene obrazce F24.

Prosimo vas, da podatke preverite in davčnemu uradu sporočite spremembe ali popravke po elektronski pošti ali s predhodno najavo. Urad vam bo izdal nov obrazec za plačilo.

Davčni urad je v času uradnih ur dosegljiv na telefonskih številkah 040229101 – 040229150 - 040229422.
E-pošta: tributi@com-sgonico.regione.fvg.it
Urad je odprt ob torkih od 9.00 do 12.00 (samo s predhodno najavo).

Tudi za novi davek IMU velja načelo samoobdavčitve :  zavezanec je dolžan  plačati davek tudi v primeru, ko ne prejme obvestila oz. mora sam preveriti podatke ,ki jih navaja izračun občinskega davčnega urada; občina pa ima vsekakor pravico do dodatnega preverjanja. 

Če želite izračunati sami IMU  in tiskati obrazce F24, lahko kliknete na zgornjo povezavo.

Izračun IMU in TASI 2019

 

Tudi letos bo Občina Zgonik poslala na dom davčnim zavezancem obrazce za plačilo davka IMU in davka TASI. Obvestilo je eno samo za oba davka, ravno tako sta obrazca F24 samo dva, s katerima plačate obenem oba davka. V ovojnici boste prejeli dva F24, enega za junijski naračun, drugega za decembrski saldo. Davka je treba plačati do 17. junija 2019 za narčun oz. do 16. decembra 2019 za saldo.
Lahko poravnate tudi vse naenkrat, dovolj da plačate oba F24 do 17. junija 2018.
Sporočamo, da davčne stopnje za poravnavo davkov IMU in TASI ostajajo iste kot lani, medtem ko je od leta 2016 glavno stanovanje, z odgovarjajočimi funkcionalnimi površinami in objekti, oproščeno davka TASI, razen za nepremičninske enote, ki spadajo v katastrske kategorije A/1, A/8 in A/9.
Če želite izračunati sami IMU in TASI in tiskati obrazce F24, lahko kliknete na
zgornje povezave.

Pravilnik in sklepi 2015

OBVESTILO O DAVKU IMU NA ZEMLJIŠČIH V OBČINI ZGONIK

Celotno ozemlje Občine Zgonik na dan 26. januarja 2015 ostane še nadalje gorsko območje, zato se za nezazidljiva kmetijska zemljišča (tako obdelana ali neobdelana) ne plačuje davka IMU.

Pravilnik in sklepi 2014