Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

DOVOLJENJA IN POTRDILA

Za dovoljenja v pristojnosti tehničnega urada je treba poravnati tejniške pristojbine v znesku 25,82 € (ne za potrjeno sporočilo o začetku delovanja).

Za certifikate in potrdila znašajo tajniške pristojbine 5,16 €.

 

Znesek lahko poravnate preko banke, občinska zakladnica je Zadružna kraška banka

- IBAN IT97L 08928 02200 01000 0023229

ali s položnico na poštni tekoči račun

- št. 10699346

naslovljen na Občino Zgonik Zakladniško službo; za oba načina velja naslednji razlog plačila:

 "Diritti di segreteria ufficio tecnico - Tajniške pristojbine tehnični urad".

gradbeni obrazci

    Lokacijska informacija zemljišča

    Za potrdila o lokacijski informaciji zemljišča morate izpolniti vlogo na obrazcu, ki si ga lahko snamete tukaj v formatu pdf ali v formatu doc. Na vlogo je treba nalepiti kolek v vrednosti 16,00 € razen za vloge za dedovanja, ki so kolka oproščene.  Poleg predstavitve vloge morate izročiti še drugi kolek v vrednosti 16,00 € (z izjemo dedovanj), ki gre na izdano potrdilo, in še pobotnico o plačilu tajniških pristojbin v znesku 5,16 € na potrdilo. Znesek lahko poravnate preko banke, občinska zakladnica je Zadružna kraška banka IBAN IT97L 08928 02200 01000 0023229, ali s položnico na poštni tekoči račun št. 10699346, naslovljen na Občino Zgonik Zakladniško službo; za oba načina napišite naslednji razlog plačila: "Diritti di segreteria ufficio tecnico - Tajniške pristojbine tehnični urad".

    KRAJINSKA DOVOLJENJA

    Sporočamo, da Občina Zgonik ni več pristojna za izdajanje krajinskih dovoljenj.  Informacije o vložitvi zahtevka za izdajo krajinskih dovoljenj ali za ugotavljanje krajinske skladnosti v občini Zgonik so na razpolago na spletni strani dežele F-JK na naslovu:

    http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA13/articolo.html