Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

RAZPIS ZA DODELITEV PRISPEVKOV ZA NAMESTITEV SISTEMOV ZA PREPREČEVANJE TATVIN, PROTIROPNIH IN PROTIVLOMNIH SISTEMOV TER NAPRAV ZA VIDEONADZOR V ZASEBNIH STANOVANJSKIH OBJEKTIH V SKLOPU DEŽELNEGA PROGRAMA ZA FINANCIRANJE NA PODROČJU VARNOSTNIH POLITI

 

Da bi povečala občutek varnosti na ozemlju v obravnavi in pomirila lokalno prebivalstvo v zvezi skaznivimi dejanji zoper premoženje, predvsem tatvinami in ropi, namerava Julijska MTU s financiranjem posegov, ki jih predvideva črka e) 2.odstavka 4.člena D.Z. 9/2009, nameniti prispevek za inštaliranje varnostnih sistemov v zasebnih stanovanjskih objektih

- BANDO-Razpis UTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI BILINGUE;

- DOMANDA-Vloga CONCESSIONE CONTRIB SICUREZZA BILINGUE;

Prispevki za najemnike in lastnike - 2019

Razpisa za prispevke tako za lastnike neoodanih stanovanj kot tudi za najemnike. Vloge je treba izpolniti na pripravljenih obrazcih in oddati do 13. maja 2019 na Občino Zgonik:

SUBVENCIJE ZA ZNIŽANJE MESEČNIN ZA OTROŠKE JASLI - šolsko leto 2016/2017

Za šolsko leto 2016/2017 je na voljo obvestilo za znižanje mesečnin za otroške jasli in obrazec za vlogo, ki jo morate predstaviti do 31.05.2016 na Vložišču Občine Devin Nabrežina.

 

 

PRISPEVEK ZA ROJSTVO OTROK ALI POSVOJITVE V LETU 2014

Na voljo sta obvestilo za prispevek za rojstvo otroka ali za posvojitev v letu 2014 in ustrezna vloga.

RAZNI PRISPEVKI DO MAJA 2015

Prispevki za najemnike in lastnike - maj-junij 2015 

Razpisa za prispevke tako za lastnike neoodanih stanovanj kot tudi za najemnike. Vloge je treba izpolniti na pripravljenih obrazcih in oddati do 10. junija 2015 na Občino Zgonik:

 

Seznam prejemnikov finančnih prispevkov 2014

 

Subvencije za mesečnine otroških jasli

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina namenja subvencije za znižanje mesečnin v breme družin, katerih otroci so uporabniki
občinskih in zasebnih jasli ter dopolnilnih ali poskusnih storitev v šolskem letu 2013/2014,
natančneje v obdobju od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2014.

Obvestilo z informacijami

Vloga, ki jo je treba izpolniti in vložiti

 

Prispevki za najemnike in lastnike - april-maj 2014 

Razpisa za prispevke tako za lastnike neoodanih stanovanj kot tudi za najemnike. Vloge je treba izpolniti na pripravljenih obrazcih in oddati do 16. maja 2014 na Občino Zgonik:

 

Obvestilo za prispevek na porabi električne energije, vezan na Družinsko kartico - april 2014

 

Seznam prejemnikov finančnih prispevkov 2013

 

Seznam prejemnikov finančnih prispevkov 2012