Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Temeljni akti

Statut

Pravilniki

Potrdila ocenjevalne enote ali ustreznega organa

V izvajanje sklepa št. 148/2014 A.N.A.C. glede leta 2014 sta objavljena za Občino Zgonik:

  • priloga 1 s posameznimi elementi, ki obravnavajo obveznosti objavljanja na občinski uradni spletni strani
  • potrdilo odgovornega proti korupciji o resničnosti in zanesljivosti priloge 1

Informacije za občane in podjetja

Informacije za občane

Informacije za podjetja