Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

ŠPORT IN PROSTI ČAS

Promocija krajevnih športnih društev z izplačilom prispevkov za redne in izredne dejavnosti, dodelitvijo pokroviteljstev pomembnejšim prireditvam, nudenjem pokalov in nagrad, sodelovanje z društvi pri organizaciji raznih pobud, organizacija in sodelovanje s šolami na občinski ravni mladinskih iger, nakup športne opreme, nagrajevanje najzaslužnejših športnikov v občini, dejavnosti povezane z upravljanjem Športno-kulturnega središča v Zgoniku koncesiji.