Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PECIl tuo percorso: Občina Zgonik > Uradi - Službe > Tajništvo > Kultura


KULTURA

Upravljanje občinske knjižnice (izposoja, časopisna čitalnica, nakup knjig, časopisov in periodike, nabava razne opreme), kulturne izmenjave s sosednjimi občinami (skupne prireditve in pobude), organizacija predstav in kulturnih prireditev, tiskanje publikacij in raznih raziskav o krajevni skupnosti, organizacija proslav, raznih razstav in konferenc, promocija krajevnih kulturnih društev z izplačilom prispevkov za redne in izredne dejavnosti, podeljevanje pokroviteljstev pomembnejšim prireditvam, sodelovanje z društvi za organizacijo kulturnih pobud, dejavnosti, ki so povezane s krajevnim turizmom.