Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

OBČINSKO TAJNIŠTVO

Dejavnost je povezana z delovanjem občinskega odbora in občinskega sveta; odnosi med uporabniki in upravizelji; prošnje za vpogled dokumentacije urada.
V našen uradu so na razpolago naslednji dokumenti: sklepi, določbe, pogodbe, hrambe aktov, pravilniki, dovoljenja, konvencije.