Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Računovodstvo


Odgovorna oseba: dr. Elisabetta ANTONIČ

tel. 040-229-150
e-pošta: ragioneria@com-sgonico.regione.fvg.it

URADNE URE

torek: 9.00 - 12.00

dejavnost - storitve

- programiranje, izdelava in priprava letnih in večletnih proračunov ter zadevnih uravnovešenj, sprememb, prilog in potrdil;
- izdelava in priprava zaključnega računa, njegovih prilog in potrdil;
- priprava programskega poročila;
- gospodarsko in finančno upravljanje proračuna ter:
- izdajanje plačilnih nalogov in vnovčitev;
- upravljanje prihodkov;
- upravljanje izdatkov;
- pregled njihovega napredovanja glede na napovedi;
- pregled računske pravilnosti in finančnega kritja na vseh sklepih in odločbah;
- nadzor zakladniške službe;
- priprava rednih računskih statistik (blagajne itd.);
- plačila za zaposlene;
- upravljanje varstvenih in zavarovalniških prispevkov (INAIL, INPS, INPDAP);
- obravnavanje penzijskega odnosa;
- priprava letnih izjav;
- priprava mesečnih plač;
- upravljanje blagajne ekonomata in redno poročanje;
- vodenje inventarjev premičnin in nepremičnin;
- vodenje in upravljanje registrov za D.D.V.

ELEKTRONSKO FAKTURIRANJE

OD 1. JANUARJA 2015

Obveščamo, da v skladu s 629. odstavkom 1. člena zakona 190/2014 (Zakon stabilnosti za leto 2015)  mora od 1. januarja 2015 dalje za prejete fakture oz. račune za blago ali storitve Občina plačati DDV neposredno državi. V zvezi s tem vas prosimo, da napišete na fakture/račune naslednje besedilo:

"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972."

Na podlagi 2. odstavka 17.ter člena OPR 633/1972 to ne velja za plačila honorarjev in drugačnih plačil, za katera je na fakturi že davčni odtegljaj, recimo pri samostojnih poklicih.

OD 31. MARCA 2015 

Obveščamo, da bodo javne uprave od 31. marca 2015 lahko prejemale od podjetij, ki imajo svoj sedež v Italiji, fakture samo v elektronski obliki.

Elektronske fakture bodo morale biti sestavljene v XML formatu po navodilih spletne strani www.fatturapa.gov.it in digitalno podpisane s strani dobavitelja ali njegovega delegata.

Za elektronsko fakturiranje so potrebni še nekateri drugi podatki:

  • Comune di Sgonico-Zgonik, loc. Sgonico-Zgonik 45, 34010 Sgonico-Zgonik (TS)
  • davčna številka 80010070326, ID DDV 00293300323
  • IBAN IT97L 08928 02200 01000 0023229
  • UFJK1A koda IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
  • na fakturi morate navesti obvezno kodo CIG in morebitno kodo CUP
  • pa še številko odločbe, datum odločbe in številko rezervacije sredstev