Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Davčna služba


Odgovorna oseba: dr. Elisabetta ANTONIČ

tel. 040-229-150
e-pošta: tributi@com-sgonico.regione.fvg.it

URADNE URE

torek
09.00 - 12.00

dejavnost - storitve

- izvajanje in uvajanje državnih in deželnih določil z davčnega področja;
- upravljanje občinskih davkov in povezanih upravnih dejavnosti, in sicer za:

- vpis;
- spremembe/prijave;
- ugotavljanje in upravljanje zadevnih pravdnih postopkov;
- začasno in stalno zasedanje javnega ozemlja;
- davčne olajšave in povračila;
- stiki z javnostjo.

PREMOŽENJSKA PROSTOJBINA ZA KONCESIJO, UPORABO POVRŠIN ALI POSTAVITEV OBJEKTOV ZA JAVNO OGLAŠEVANJE TER PRISTOJBINE ZA UPORABO POVRŠIN IN PROSTOROV, KI SO JAVNO DOBRO OZIROMA DEL NERAZPOLOŽLJIVEGA PREMOŽENJA IN SO NAMENJENI TRŽNICAM

(nadomešča pristojbino za uporabo javnih prostorov in površin, občinski davek na oglaševanje, takso za plakatiranje)

SKLEP O UVEDBI ENOTNE PREMOŽENJSKE PRISTOJBINE


PRAVILNIK O UVEDBI ENOTNE PREMOŽENJSKE PRISTOJBINE


ENOTNA PREMOŽENJSKA PRISTOJBINA: ROK ZA PLAČILO ZA LETO 2021 IN ZA NASLEDNJA LETA


OBČINSKI DAVEK NA JAVNO OGLAŠEVANJE IN TAKSA ZA PLAKATIRANJE: KONTAKTI

TARIFE ENOTNE PREMOŽENJSKE PRISTOJBINE
Priloga A)
Priloga B)
Priloga C)

Pristojbine za koncesije, dovoljenja ali postavitev objektov za javno oglaševanje

Občinske davščine

povezava na Občinske davščine