Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

OBČINSKO REDARSTVO

e-mail: poliziamunicipale@com-sgonico.regione.fvg.it

 

Uradne ure

torek četrtek
09.00 - 11.00 09.00 - 11.00

Služba želi v bistvu jamčiti občini in občanom pomoč, preprečevanje, pregled in nadzor nad izvajanjem določil, pravil in obnašanja, ki zagotavljajo zakonit in pravilen potek civilnega življenja. V glavnem preprečuje in zatira kršitve zakonov v pristojnosti krajevnih ustanov, nadzoruje pravilno izvajanje občinskih upravnih ureditev, odredb in postopkov, izvaja naloge sodne in cestne policije in druge funkcije javnega varstva tudi usklajeno z drugimi policijskimi silami, ureja urbani promet, izvaja preglede za register prebivalstva in davčno službo.