Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Register prebivalstva, matična in volilna služba


Odgovorna oseba: dr. Tania BRATOS

tel. 040-229-150
e-pošta: anagrafe@com-sgonico.regione.fvg.it
certificirana e-pošta: comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it

URADNE URE

torek sreda petek
9.00 - 12.00   9.00 - 12.00
  15.30 - 17.30  

IZDAJA ELEKTRONSKE OSEBNE IZKAZNICE IZKLJUČNO PO DOGOVORU

Od oktobra 2018 dalje je Občina Zgonik usposobljena, da izdaja nove elektronske osebne izkaznice.

Od tega dne dalje ne bo mogoče več izstavljati dokumentov na papirju, razen redkih in utemeljeno dokumentiranih primerov. Ker zahteva posamezni postopek okvirno od 15 do 25 minut, se bo moral  občan obvezno najaviti s telefonskim klicem na številko 040229101 ali preko e-maila na naslov anagrafe@com-sgonico.regione.fvg.it.

Elektronsko osebno izkaznico izstavljamo za občane, ki imajo stalno prebivališče v občini, in sicer samo v naslednjih primerih:
-    ko gre za izdajanje osebne izkaznice prvič;
-    ko je občan izgubil ali so mu ukradli osebno izkaznico na papirju (potem ko je izgubo ali krajo prijavil na pristojne organe);
-    ko je prejšnja osebna izkaznica zapadla ali bo zapadla v kratkem (do 180 dni pred zapadlostjo).

Osebne izkaznice, ki so bile izdane pred izstavljanjem elektronske osebne izkaznice, ostajajo veljavne do zapadlosti.

Za izdajo elektronske osebne izkaznice mora občan predložiti:
1) prejšnjo osebno izkaznico; če te nima, drugi osebni dokument;
2) zdravstveno izkaznico;
3) fotografijo za dokumente, snemano pred kratkim, istega tipa, kot jo zahtevajo za potni list. Fotografijo, ki jo občan izroči, prevzamemo z digitalizacijo, pri tem bomo strogo spoštovali standarde ICAO (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/)
4) plačilo v znesku 22,00 € v gotovini, ki ga je treba poravnati v trenutku izdaje.

Mladoletniki lahko dobijo osebno izkaznico že od rojstva. V trenutku izdaje mora biti prisoten mladoletnik, ki od 12. leta starosti dalje tudi podpiše dokument in mu vzamemo prstne odtise.
Izročanje elektronske osebne izkaznice poteka v naslednjih šestih delavnikih na naslovu, ki ga je občan navedel, ali na občini. Zato pozivamo, da natančno preverite veljavnost dokumentov, preden odpotujete.

Elektronska osebna izkaznica je biometrični dokument, zato je nujno, da so v njem zabeleženi tudi prstni odtisi imetnika.

Predvidena je možnost za polnoletne občane, da obenem izrazijo svojo voljo za darovanje organov in tkiv (privolitev ali zavrnitev); izbira ni obvezna. Za informacije je na voljo spletna stran www.trapianti.salute.gov.it
Za dodatne informacije je na voljo spletna stran www.cartaidentita.interno.gov.it.

Register stalnega prebivalstva in matična služba, osebna stanja

Služba želi jamčiti institucionalne naloge, ki jih določajo zakoni in ureditve s področja matične službe, osebnega stanja, registra stalnega prebivalstva, nabora in službe mrtvaškega nadzora. V ta namen izvaja dejavnosti, ki izhajajo z županovih funkcij, kot uradne osebe matične službe in za register stalnega prebivalstva, in sicer registracija in vodenje rojstnih, smrtnih, poročnih in državljanovih listin. Ureja vloge za prijavo stalnega prebivališča in pripravlja statistične podatke in analize z demografskega področja.

Volilni urad

Izvaja dejavnosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje na volilnem področju, kot npr. vodenje in stalno obnavljanje volilnih seznamov in vseh povezanih dejavnostih, ob volitvah in referendumih. Pripravlja in obnavlja sezname oseb, ki so primerne za izvajanje funkcij predsednika volilnega sedeža in skrutinatorjev ter upravlja seznam sodnikov porotnikov.