Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Tehnični urad

 

TEHNIČNE IN TEHNIČNO-VZDRŽEVALNE SLUŽBE

inž. Aleš PETAROS

 

telefon: 040 229101


Uradne ure za stranke: samo po predhodni najavi.

URAD ZA URBANIZEM IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE

 

  • Programiranje urbanističnega razvoja na občinskem ozemlju
  • Obnavljanje, vodenje in upravljanje občinskega urbanističnega načrtovanja in zadevnih sprememb, vključno z zadevnimi postopki za pregled in odobritev (urejevanje direktiv - ciljev in strategij, sprejem ugovorov in odobritev) tudi povezanih listin in poročil (na primer geološko poročilo)
  • Obnavljanje, vodenje in upravljanje področnih načrtov urbanističnega pomena in zadevnih sprememb, vključno z zadevnimi postopki za pregled in odobritev (poenostavljeno in ne izčrpno: načrt za določitev lokacij mobilne telefonije)
  • Priprava in odobritev izvedbenih načrtov javne pobude
  • Pregled, sprejem in odobritev izvedbenih načrtov zasebne pubude
  • Druge listine za urbanistično načrtovanje na občinski in nadobčinski stopnji, tudi področne, ki jih določajo veljavni zakoni
  • Pregled načrtov razdelitve območij
  • Izdaja urbanističnih namembnosti, ki zadevajo območja in objekte
  • Izdaja potrdil o lokacijski/urbanistični skladnosti posegov, ki jih nameravajo izvajati državne ustanove, institucionalno pristojni zavodi, deželne in pokrajinske uprave ter njihovi formalni koncesionarji
  • Vodenje postopkov okoljskega značaja (PVO, SPVO, povezani pregledi), ki so vezani na pristojnostna sredstva načrtovanja

Občinski prostorski načrt

povezava na Občinski prostorski načrt