Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

OBVESTILO, v soboto, 10. t.m. bo občinski zbirni center zaprt zaradi bolezni službenega osebja.

OBVESTILO TARI 2020

Uprava občine Zgonik sporoča, da je 30.septembra 2020 s sklepom št. 21/C potrdila tarife in zapadlosti pristojbine za ravnanje z odpadki TARI 2020.
Plačilo pristojbine TARI je možno v dveh obrokih: 20. novembra 2020 in 21.decembra 2020. Davkoplačevalci lahko plačajo tudi v enem obroku  do 20. novembra 2020. Obvestilo o plačilu bodo davkoplačevalci prejeli na dom.

ŠOLSKO LETO 2020/2021 - PRISPEVEK UČENCEM/UČENKAM IN DIJAKOM/DIJAKINJAM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ZGONIK

JAVNO OBVESTILO O DODELITVI DRUŽINAM PRISPEVKA ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN UČNIH PRIPOMOČKOV

VLOGA ZA PRISPEVEK Š. L. 2020-21.PDF

VLOGA ZA PRISPEVEK Š. L. 2020-21.DOCX

Šolski prevoz š.l. 2020/2021 - Okrožnica

URNIK ŠOLABUSA

OKROŽNICA

PRAVILNIK OBČINE ZGONIK O ŠOLSKEM PREVOZU

TARI 2020

Občina Zgonik sporoča, da je dne 27.7.2020 s sklepom občinskega sveta odložila plačilo pristojbine TARI. Ko bodo odobrene nove tarife za leto 2020, predvidoma septembra, bodo določeni tudi novi obroki pristojbine in občani bodo prejeli na dom položnico za plačilo pristojbine TARI 2020.

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2020/2021 za bivajoče v Občini Zgonik

 

Obvestilo za starše.

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik - .pdf

Obvestilo privacy ITA-SLO

 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O IZDATKIH ZA ŠOLSKO PREHRANO IN PREVOZ 2019 ZA DAVČNO NAPOVED 2020.

Sporočamo, da je mogoče predstaviti vlogo za izdajo potrdila o v letu 2019 opravljenih plačilih za šolsko prehrano in prevoz za učence, ki obiskujejo otroški vrtec v Gabrovcu oz. osnovno šolo v Zgoniku.

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O OPRAVLJENIH IZDATKIH V LETU 2019


Obvestilo privacy

Odredba zaradi nujnosti – za zaprtje pokopališč v Zgoniku in Samatorci

Odredba zaradi nujnosti – za zaprtje vseh parkov, odprtih za javnost, javnih vrtov in drugih območij, kjer se ljudje zadržujejo v večjem številu

OBVESTILO, občinski zbirni center bo zaprt do 3.aprila 2020

TEČAJ SLOVENŠČINE 2020

KRD DOM BRIŠČIKI s pokroviteljstvom občine Zgonik (s tem bo koristila
prispevek 5 promilov) organizira tečaj slovenščine in sicer začetnega in
nadaljevalnega. Skupaj bo 13 srečanj. Prednost bodo imeli občani, za katere bo tečaj
brezplačen.


Informativno srečanje bo 3. decembra, ob 20.00 v društvenih prostorih v Briščikih,
77.


Začetni tečaj se bo odvijal od 14.01.2020 dalje, nadaljevalni pa od 16.01.2020 in
sicer od 20.00 do 21.30.


Tečaj bo vodila profesorica Alexia Kobal.


Interesenti se lahko vpišejo preko elektronske pošte na naslov:

krd.dombrisciki@gmail.com najkasneje do petka 22.novembra.


Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.št. 3282767663 (Norma)

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik

Uprava občine Zgonik obvešča, da bo šolski avtobus vozil od 16. septembra dalje.
Šolabus bo zjutraj deloval redno. Po pouku pa bo za otroke vrtca v Gabrovcu in učence osnovne šole v Zgoniku vožnja iz šole domov zagotovljena ob ponedeljkih, sredah in petkih; za dijake srednje šole na Proseku pa vsak dan.

Rok oddaje vloge je 13. september 2019.

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik - .doc

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik - .pdf

 

 

Javno obvestilo o izboru popisovalcev, ki bodo sodelovali pri stalnem popisu stanovanj in prebivalstva 2019 - PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG DO 28. 6. 2019.

Obveščamo, da je bilo objavljeno javno obvestilo o izboru popisovalcev, ki bodo sodelovali pri stalnem popisu stanovanj in prebivalstva 2019.

Rok za predložitev vloge je 21. junij 2019 - PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG DO 28. 6. 2019.

JAVNO OBVESTILO O IZBORU POPISOVALCEV


VLOGA ZA SODELOVANJE PRI IZBORU POPISOVALCEV

DZ št 13 z dne 30. 3. 2018, 9. in 10. čl. Finančni prispevki za kritje stroškov šolskega prevoza in nakupa učbenikov. Predložitev vlog za šolsko leto 2018/2019. Rok: 7. 5.

 

Sporočamo, da je na spletni strani Dežele FJK, na povezavi http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/articolo.html, mogoče predložiti vlogo za dodelitev deželnega prispevka za delno kritje stroškov šolsekga prevoza in nakupa učbenikov za dijake višjih srednjih šol. Potrdilo ISEE družin dijakov ne sme presegati 33.000,00 evrov.

 

Vloge se lahko predložijo od 25. 3. do 7. 5. 2019.

 

Županja

Ob upoštevanju 9. Alineje, člena 63 bis DZ 5/2007 ter nsd

Ob upoštevanju 14.člena zak.ur. 152/2006 ter nsd

Ob upoštevanju 4. člena DZ 16/2008 ter nsd

obvešča,

da je Občinski svet s sklepom št. 38/C z dne 12.11.2018 sprejel varianto št. 19 (delno) Splošnega Občinskega Prostorskega Načrta, ki vključuje:

·         krčenje zazidljivih območij (B2.1 in B2.2);

·         uvrstitev območij E3 (kmetijsko-proizvodna območja gozdarskega in živinorejskega pomena) v drugo vrsto kmetijskega območja (E4 ali E5);

·         spremembe obsega zazidljivih območij E5 (kmetijsko-proizvodna območja zlasti kmetijskega pomena);

·         spremembo opuščenih vojaških območij;

·         opredelitev homogenih območij vzdolž trase plinovoda;

·         ponovno presojo tehničnih pravil za izvajanje SOPN za uskladitev predpisov z zastavljenimi cilji načrta, še zlasti v zvezi z območji A «stara vaška jedra«;

·         ponovno presojo posebne geografske omejitve na občinskem območju, namenjenih razlastitvi in potrjenih z odobritvijo (splošne) variante št. 12 k SOPN;

·         ponovno določitev cilje in strategije načrta, ki se nanašajo na kmetijsko-proizvodna območja, zato da se poveča fleksibilnost kmetijske uporabe ozemlja;

da je obvestilo o sprejetju objavljeno v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 52 dne 27.12.2018;

da bo varianta na vpogled vsem v tajništvu Občine po običajnem urniku (od ponedeljka do petka od 9. ure do 13. ure in še ob sredah od 15.ure do 17.ure) za dobo 30 dejanskih dni, od 28.12.2018 do 11.02.2019 (vključno);

da v tem roku vsakdo lahko predloži na Občini, na kolkovanem papirju (14,62 €), opombe in/ali ugovore.

Izključno za splošno posvetovanje o Strateški okoljski presoji po 14.členu zak.ur. 152/2006 bo varianta na vpogled vsem v tajništvu, z istim urnikom, za dobo 60 zaporednih dni od objave na Uradnem listu, torej od 28.12.2018 do 25.02.2019 (vključno).

V postopku Strateške okoljske presoje, skladno s 4.členom DZ 16/2008, je pripravljalec občinski tehnični urad, odgovorni organ občinski svet in pristojni organ občinski odbor.

V času javne razgrnitve gradiva za strateško presojo vplivov na okolje si lahko vsakdo ogleda projekt in predlaga pripombe, tudi z morebitnimi novimi ali dodatnimi ocenami in informacijami.

Gradivo je na razpolago na spletni strani občine Zgonik.

Bivanje starejših občanov - Montegrotto terme (PD

Občine Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor so starejšim občanom tudi letos omogočile dvotedensko bivanje v toplicah Montegrotto Terme pri Padovi. Od 14. do 28. septembra se je utrditvi svojega zdravja in sproščanju v termalnih vodah posvečalo 25 starejših občanov. Posebna zahvala gre vzgojiteljem zadruge "La Quercia" za njihovo profesionalnost in gospe Paoli iz združenja Časovna banka Palček-Pollicino, za ves trud in čas, ki jim ju je posvetila.

ZAPRTJE TEHNIČNEGA URADA DNE 18.10.2018

Sporočamo javnosti, da bo dne 18.10.2018 tehnični urad zaprt za stranke.

AVVISO DI OCCUPAZIONE DI TERRENI - Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità minacciata dalle gravi situazioni di pericolo di incendio boschivo mediante il ripristino e l’adeguamento funzionale della viabilità forest

Odredba št. 03/2018

JAVNI RAZPIS ZUNANJE MOBILNOSTI V OKVIRU ENOTNEGA LOKALNEGA IN DEŽELNEGA RAZDELKA FJK ZA ZAPOSLITEV UPRAVNEGA in/ali RAČUNOVODSKEGA URADNIKA Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA (C KAT. – EKON. POL. NAJVEČ C4)

Izdaja subvencije k ceni vozovnice javnega prevoza.

Obvestilo izdaje subvencije

Obrazec - PROŠNJA ZA PRISPEVEK ZA STROŠKE PREVOZA

Javni razpis za izbor izvajalca pobud javno koristnih del

Odobritev javnega razpisa za izbor izvajalca pobud javno koristnih del, ki jih spodbuja Občina Zgonik v okviru operativnega programa Evropskega socialnega sklada 2014-2020 prednostna naloga 1 - zaposlovanje - specifični program št. 3/2017 - odlok Dežele Furlanije Julijske krajine št. 4864/lavforu z dne 26.06.2017 - projekt – področje c) “začasne pomožne dejavnosti družbenega značaja” - rok za vložitev vlog zapade 13. novembra 2017, ob 13.30.

Bando LPU 2017 Sgonico

Domanda LPU 2017 Sgonico

 

 


DRUŽBENO KORISTNEGA DELA

Uprava Občine Zgonik obvešča, da bo v kratkem stekel projekt družbeno koristnega dela za ženske nad 50. in moške nad 55. letom starosti, ki so brezposelni vsaj 6 mesecev in ne prejemajo nobenega denarnega nadomestila. Občanke in občane, ki izpolnjujejo pogoje, pozivamo, naj se med 11. in 23. septembrom prijavijo na razpis na zavodu za zaposlovanje.

JAVNI POZIV ZA IZKAZOVANJE INTERESA ZA IZREDNO VZDRŽEVANJE ZGONIŠKE OSNOVNE ŠOLE "1. MAJ 1945"

Občinska območija, kjer še ni napeljave zemeljskega plina-Zapisnik o sklepu občinskega sveta št.19/C z dne 29.03.2016

16. Mali kraški maraton - nedelja, 27.marca 2016

OBČINA ZGONIK, vabi svoje občane, da se v nedeljo, 27.marca 2016 udeležijo 16. Malega kraškega maratona (začetek ob 11.00). Prvim trem prijavljenim, ki bodo predstavljali Občino Zgonik, bo organizator kril stroške startnine. Prijave sprejema Občina Zgonik na naslov segreteria@com-sgonico.regione.fvg.it, najkasneje do 17.marca 2016. Več informacij o Malem kraškem maratonu na www.kraskimaraton.si.

SKLEP OBČINSKEGA SVETA ZA OPREDELITEV OBČINSKIH OBMOČJI, KJER NI ŠE NAPELJAVE ZEMELJSKEGA PLINA

Varianta št. 19 (delna) Splošnega občinskega prostorskega načrta - Obvestilo javnosti za predloge

RAZSTAVNI PROSTOR

Občina Zgonik daje brezplačno na razpolago prostore v občinski stavbi za fotografske in slikarske razstave. Umetniki, ki bi radi razstavljali, lahko pošljejo po e-pošti (protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it) ali pa predstavijo na občinskem vložišču do 12.00 23.novembra 2015: kratki življenjepis, predstavitev razstave in fotografijo o predlagani razstavi. Nato bo občinska komisija ocenila predloge in sestavila koledar razstav.

Idejni natečaj "START!" - razpis nagrade za inovativne projekte za mlade do 35.leta

Idejni natečaj želi spodbujati in podpreti inovativne start up-e, širjenje storitev coworking-a,  ustanavljanje podjetij za mlade in nove oblike razvoja podjetništva.
Več info na linku: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/2656.html

INFOTOČKA MLADIGIOVANI

V četrtek, 1.oktobra 2015, bodo Občine Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor otvorile Infotočko Mladinfogiovani v pritličju Kamnarskehiše v Nabrežini. Pobuda je namenjena vsem mladim od 14. do 30. leta. Pri javnem okencu bodo lahko pridobili informacije in podatke  o možnostih izobraževanja, o dejavnostih, s katerimi bi lahko zapolnili svoj prosti čas, o pobudah in dogodkih, ki bi lahko pritegnili njihovo zanimanje, in še mnogo drugih informacij glede možnosti drugačnega udejstvovanja. Obenem pa bodo lahko tudi sami prinašali svoje prispevke in s tem nadgrajevali info točko s podatki in informacijami, nas seznanjali z dogodki in novostmi ter nam nudili svoje dragocene pripombe in svoja mnenja. Info točka je dosegljiva tudi na spletu, in sicer na spletni strani www.mladinfogiovani.eu.
Na Infotočki Mladinfogiovani bodo dobili pomočin svetovanje izvedenca (zadruge La Quercia), ki jim bo rade volje nudil vse potrebne informacije, pomoč in podporo v zvezi z njihovimi potrebami in željam.Obenem pa bo potreboval njihov odziv in sodelovanje, kajti samo s pomočjo mladih bo okence lahko zaživelo v korist vseh nas! Zato vabimo naše mlade, da nam posredujte čim več informacij odejavnostih, o športnih in kulturnih dogodkih, o izobraževanju, prostovoljstvu, natečajih in o vsem, kar je zanimivo, privlačno in spodbudno za mlade.
Prostor bo opremljen s kotičkom Iščem-Nudim za izmenjavo gradiva, uslug, dobrin in sodelovanja (npr. knjige, cd-ji / dvd-ji, pomoč pri učenju, pristop k glasbenim bendom in skupinam, ekipam itd.), s kotičkom News, v katerem boste lahko objavili katero koli sporočilo o dogodkih in zanimivih pobudah tudi izven delovnega urnika okenca, inkotičkom Ideje, v katerem nam bodo lahko obiskovalcipustili svoje pripombe, nasvete ter dobre zamisli in predloge.


Urnik: vsaki četrtek od 17.00 do 18.30.


Odbornice za Mladinsko politiko Občin Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor Tatjana Kobau , Katrin Štoka  in Martina Škabar:
»Projekt Mladinfogiovani nosi v sebi velik potencial. Po spletni strani je sedaj zaživelo tudi javno okence, kamor bodo mladi lahko prispevali svoje ideje in pripombe ter kjer bodo istočasno našli informacije in odgovore, ki jih bodo usmerjali pri njihovih izbirah, delu in dejavnostih. Naš cilj so njihova mnenja in potrebe, njihova pričakovanja in želje, da jih uresničimo, tako da jim nudimo za to primerna sredstva.«

Tečaj za mlade o zagonu inovativnih podjetij

V okviru projekta Imprenderò 4.0 organizira Znanstveni park AREA izobraževalni tečaj 80 ur - Jamstvo za mlade - z naslovom Kako zagnati inovativna podjetja - Fokus na turizem in ovrednotenje prostora. Vpisovanje je možno do 25. maja v Znanstvenem parku AREA, Padriče 99, Trst.
Več informacij na naslednji povezavi:
www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/informa/news/2015/news_1400.html

NOVOSTI 2015 ZA FAKTURE - OBVESTILO DOBAVITELJEM

OD 1. JANUARJA 2015

629. odstavek 1. člena zakona 190/2014 (Zakon stabilnosti za leto 2015) določbe v zvezi s plačili t.i. split payment

Obveščamo, da v skladu z zgoraj omenjeno določbo bo morala od 1. januarja 2015 dalje za prejete fakture oz. račune za blago ali storitve Občina plačati DDV neposredno državi.

V zvezi s tem vas prosimo, da napišete na fakture/račune naslednje besedilo:

"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972."

Na podlagi 2. odstavka 17.ter člena OPR 633/1972 to ne velja za plačila honorarjev in drugačnih plačil, za katera je na fakturi že davčni odtegljaj, recimo pri samostojnih poklicih.

V zvezi d davkom DDV torej od 1. januarja 2015 dalje bo Občina plačala dobavitelju samo obdavčljivi znesek brez DDV, ki gre direktno državi.

OD 31. MARCA 2015 

Elektronsko fakturiranje

Obveščamo, da bodo javne uprave od 31. marca 2015 lahko prejemale od podjetij, ki imajo svoj sedež v Italiji, samo fakture v elektronski obliki.

Elektronske fakture bodo morale biti sestavljene v XML formatu po navodilih spletne strani www.fatturapa.gov.it in digitalno podpisane s strani dobavitelja ali njegovega delegata.

NESREČE ZARADI DIVJADI

Pokrajina Trst oziroma Okoljska teritorialna policija je pristojna za nesreče, ki se pripetijo zaradi divjadi.  O tem je na voljo povezava na specifično spletno stran Pokrajine za postopek v zvezi z odškodninami.

OBVESTILO ZA VSE IMETNIKE OROŽJA

Pristojne oblasti so poslale Občini obvestilo za vse tiste, ki imajo orožje, in sicer v zvezi z obveznostjo, da morajo do 4. maja 2015 predstaviti zdravniško spričevalo. Natanšnejše informacije so na voljo v samem obvestilu v italijanščini, ki ga lahko odprete ali snamete tukaj.

PROJEKT »TRASPORTO FACILE«

Pokrajina Trst obvešča o možnostih v okviru projekta Trasporto Facile (Prevažajmo se z lahkoto), ki so ga predstavili na tiskovni konferenci decembra 2013. Eden od ciljev projekta je »Prevažanje kot samostojna izbira premikanja«, vključen tudi v območnih načrtih 2013-2015.

Začela je sedaj konkretnejša faza projekta in sicer brezplačno rezerviranje prevoza s pomočjo za osebe, ki imajo težave pri hoji

Projekt ima svojo spletno stran trasportofacile.net, kjer je napisana brezplačna telefonska številka 800 007 800, poleg tega pod povezavo Documenti so na voljo listina storitev, obrazec za pristop k pobudi in obrazec za izražanje interesa za projekt. Isti dokumenti so na voljo tudi na specifični spletni strani Pokrajine Trst, povezava Progetti per la comunità in nato Disabilità.

Tu pa lahko s klikom snamete zgibanko o pobudi.

Informacije za tujce 2014

V okviru teritorialnega načrta za priseljevanje 2013 je Pokrajina Trst v sodelovanju z organizacijo Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere A.N.O.L.F. odprla v Trstu  urad za informacije, namenjen tujcem. Urad je na Trgu Dalmazia 1 (tretje nadstropje).

Urnik:
od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00 in od 16.00 do 19.00
ob sobotah samo dopoldne od 9.00 do 12.00

Kontakt:
- telefon 040 6791351
- faks 040 6791320
- e-pošta: anolf.trieste@gmail.com

Za dodatne informacije lahko kliknete tukaj in se bo odprlo okno s spletno stranjo v italijanščini Pokrajine Trst, kjer so na voljo zgibanka o tej pobudi in ostalo gradivo.