Sgonico - Zgonik 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PECIl tuo percorso: Comune di Sgonico


Ricerca rapida

ricerca avanzata


Notizia

09.05.2012 22:00 Età: 8 yrs

OSMIZE APERTE A SAMATORZA - ODPRTE OSMICE V SAMATORCI

Categoria: Evento

18-20/05/2012

Osmica dobiva ime po številki osem, saj so imeli avstro-ogrski kmetje osem dni časa, da so lahko neposredno prodajali svoje pridelke in kmetijske proizvode. Odprtje osmice je označeno z bršljanovo vejo, postavljeno na glavnih cestnih križiščih in v bližini osmice same. Tipični proizvodi (vino in suhomesnati izdelki) se skozi vse leto prodajajo na posameznih kmetijskih gospodarstvih. Podrobnejše informacije o odprtju posameznih osmic lahko dobite na uradni spletni strani občine Zgonik.

Občina Zgonik spodbuja značilne osmice v okviru Dnevov kmetijstva, ribištva in gozdarstva preko pobude ODPRTE OSMICE V SAMATORCI, od 18. do 20. maja 2012. Ob priliki si vasica nadene praznično podobo in odpre kar sedem osmic, odvijajo se koncerti, turnirja v briškoli in šahu, mednarodni turnir v balinanju, glasbeni trenutki, pohod od Pliskovice do Samatorce (približno 2 uri), prevozi s kočijo (sobota in nedelja), fotografski natečaj in razstave po osmicah. V vas pelje avtobus javnega linijskega prevoza št. 46.

Petek 18. maj:

koncert vokalne skupine: Slavko Ivančić in klapa Solinar, ob 19.30 na balinišču.

Sobota 19. maj:

ob 9.00 mednarodni turnir v balinanju, ob 14.00 vpisovanje na turnir v briškoli na balinišču in razporeditev skupin po osmicah, glasbeni trenutki od 18.00 dalje, prevozi s kočijo od 11.00 do 18.00.

Nedelja 20. maj:

pohod od Pliskovice do Samatorce (približno 2 uri), zbirališče ob 10.00 v Samatorci, prevoz z avtobusom ob 10.30, odhod s Pliskovice ob 11.00. Možnost za parkiranje avtomobila v Pliskovici, avtobusne povezave vse do 18.00 ure. Ob 14.00 zbirališče na osmici pri Borisu za turnir v šahu. Glasbeni trenutki z Bando Salež, koncert MePZ Rdeča zvezda-Devin ob 18.00 v cerkvici sv. Urha. Prevozi s kočijo od 11.00 do 18.00.

Fotografski natečaj:

vsak prijavitelj lahko pošlje fotografijo po elektronski pošti na naslov osmice_samatorca@yahoo.it, v sporočilu naj navede ime, priimek in telefonsko številko, do 28. maja 2012. Tri fotografije z najbolj značilnimi utrinki s pobude Odprte osmice v Samatorci bodo nagrajene. Fotografije bodo lahko vključene v publikacije. Podelitev nagrad bo potekala v okviru Razstave vin v Zgoniku, na prizorišču pred občino 3. junija 2012 ob 18. uri.

 

OSMIZE APERTE A SAMATORZA

Osmica-osmiza risale al periodo austro-ungarico quando ai contadini venne data la possibilità di vendita diretta di vino ed altri prodotti agricoli per otto giorni. Da qui il nome: otto in sloveno, infatti, si dice osem, da cui “osmica”- triestinizzato “osmiza”. L’apertura delle osmize viene indicata con un ramo d’edera appeso ai principali incroci stradali e nei pressi dell’osmiza stessa. I prodotti tipici (vino ed insaccati) sono in vendita tutto l’anno presso le singole aziende agricole. Informazioni sui periodi di apertura si possono ottenere sul sito del Comune.

Per promuovere la caratteristica osmiza, il Comune di Sgonico organizza all’interno delle Giornate di agricoltura, pesca e forestazione, la manifestazione OSMIZE APERTE A SAMATORZA, dal 18 al 20 maggio 2012. In questa occasione il piccolo borgo è in festa, con l’apertura di sette osmize contemporaneamente, concertini, torneo di briscola e scacchi, torneo internazionale di bocce, intrattenimenti musicali, camminata Pliskovica (Slovenia) – Samatorza (circa 2 ore), giri in carrozza (sabato e domenica), concorso fotografico e mostre nelle osmize. Trasporto pubblico: autobus numero 46.

Venerdì 18 maggio:

concerto del Gruppo vocale: Slavko Ivancic in klapa Solinar, alle ore 19.30 presso il Bocciodromo

Sabato 19 maggio:

dalle 09:00 torneo internazionale di bocce, alle 14.00 iscrizioni al torneo di briscola presso il bocciodromo con suddivisione gruppi nelle osmizze, intrattenimenti musicali dalle 18.00 in poi, giri in carrozza dalle 11.00 alle 18.00.

Domenica 20 maggio:

camminata Pliskovica -Samatorca (c.ca 2 ore), ritrovo alle 10.00 a Samatorza, bus navetta alle 10.30, partenza a Pliskovica alle 11.00. Possibilità di lasciare l’auto a Pliskovica, collegamenti con bus navetta fino alle 18.00. Alle 14.00 ritrovo presso l’osmizza di Boris per il torneo di scacchi. Intrattenimenti musicali con la Banda Sales, concerto del Coro misto Rdeča zvezda-Devin alle 18.00 presso la chiesetta di San Ulderico. Giri in carrozza dalle 10.00 alle 18.00.

Concorso fotografico:

ogni partecipante può inviare una fotografia all’indirizzo e-mail  osmice_samatorca@yahoo.it con nome, cognome e proprio recapito telefonico, entro lunedì 28 maggio 2012. Verranno premiate le tre fotografie che coglieranno i momenti più suggestivi della manifestazione Osmizze aperte a Samatorza. Le foto potranno essere utilizzate per future pubblicazioni. Le premiazioni avverranno in occasione della Mostra dei vini, a Sgonico, nel piazzale antistante il Municipio, il 3 giugno 2012, alle ore 18.00.