Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR USLUŽBENSKA KATEGORIJA B

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KANDIDATOV NA PODLAGI ZUNANJE POKLICNE MOBILNOSTI ZNOTRAJ ENOTNE USLUŽBENSKE UREDITVE DEŽELNIH ORGANOV IN LOKALNIH UPRAV ZA ZAPOSLITEV STROKOVNO-TEHNIČNEGA DELAVCA Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA (USLUŽBENSKA KATEGORIJA B, PLAČNI RAZRED NAJVEČ 3) S POLNIM DELOVNIM URNIKOM

Razpis.

Vloga - obrazec.

MOBILNOST ZA TEHNIKA KAT. C

Javni razpis za zbiranje kandidatov na podlagi zunanje poklicne mobilnosti v okviru enotnega razdelka Furlanije Julijske krajine 25. čl. DKDP/2006 za eno mesto tehničnega uradnika - C kat. (plač. raz. maks. C1) za nedoločen čas in s polnim delovnim urnikom, z znanjem slovenskega jezika


razpis

vloga

MOBILNOST ZA RAČUNOVODJO KAT. C

Javni razpis za zbiranje kandidatov na podlagi zunanje poklicne mobilnosti v okviru enotnega razdelka Furlanije Julijske krajine 25. čl. DKDP/2006 za eno mesto upravnega uradnika / računovodja - C kat. za nedoločen čas in s polnim delovnim urnikom

razpis

vloga

 

 

JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI KVALIFIKACIJ IN PREVERJANJ ZA ZAPOSLITEV 1 OSEBE S STROKOVNIM PROFILOM »VODILNI UPRAVNI URADNIK – RAČUNOVODJA Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA« KAT. D

JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI KVALIFIKACIJ IN PREVERJANJ ZA ZAPOSLITEV 1 OSEBE S STROKOVNIM PROFILOM »VODILNI UPRAVNI URADNIK – RAČUNOVODJA Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA« KAT. D – PLAČILNI RAZRED D1 – ZA NEDOLOČEN ČAS IN S POLNIM DELOVNIM ČASOM, DODELJENA EKONOMSKO – FINANČNI SLUŽBI
Razpis
Vloga za prijavo na razpis
Končna lestvica

JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI KVALIFIKACIJ IN PREVERJANJ ZA ZAPOSLITEV 1 OSEBE S STROKOVNIM PROFILOM »UPRAVNI URADNIK – PREVAJALEC Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA« KAT. C – PLAČILNI RAZRED 1 – ZA NEDOLOČEN ČAS IN S POLNIM DELOVNIM ČASOM

JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI KVALIFIKACIJ IN PREVERJANJ ZA ZAPOSLITEV 1 OSEBE S STROKOVNIM PROFILOM »UPRAVNI URADNIK – PREVAJALEC Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA« KAT. C – PLAČILNI RAZRED 1 – ZA NEDOLOČEN ČAS IN S POLNIM DELOVNIM ČASOM - KONČNA LESTVICA

MEDOBČINSKO ZDRUŽENJE "MORJE-KRAS" med občinami Devin-Nabrežina, Repentabor, Zgonik, Dolina in Milje

javni razpis za iskanje osebja za izvajanje priložnostnega pomožnega dela (4. odst. 10. člena d.z. 18/2011)

Razpis (pdf)

Prošnja in izjava (pdf)

 

JAVNI RAZPIS NA PODLAGI IZPITOV ZA ZAPOSLITEV 1 OSEBE S STROKOVNIM PROFILOM »VODILNI TEHNIČNI INŠTRUKTOR Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA« KAT. D – PLAČILNI RAZRED D1 – ZA NEDOLOČEN ČAS IN S POLNIM DELOVNIM ČASOM - DOKONČNA LESTVICA

JAVNI RAZPIS NA PODLAGI IZPITOV ZA ZAPOSLITEV 1 OSEBE S STROKOVNIM PROFILOM »VODILNI TEHNIČNI INŠTRUKTOR Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA« KAT. D – PLAČILNI RAZRED D1 – ZA NEDOLOČEN ČAS IN S POLNIM DELOVNIM ČASOM - DOKONČNA LESTVICA