Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PECIl tuo percorso: Občina Zgonik > Uprava > Občinski odbor


Župan

Županja: MONICA HROVATIN

Datum rojstva: 21.8.1976 - Kraj rojstva: Trst
Datum izvolitve: 26.5.2019 (razglas: 27.5.2019)
Občanska lista SKUPAJ - INSIEME

obračun in davki, osebje, javna dela, urbanistika ter splošne zadeve.

 

sindaco@com-sgonico.regione.fvg.it

Curriculum vitae


 

 

 

 

Podžupan: ČERNJAVA Igor

Datum rojstva: 17.11.1982 - Kraj rojstva: Trst
Datum izvolitve: 26.05.2019 (imenovanje: 06.06.2019)
Občanska lista SKUPAJ - INSIEME

assessore@com-sgonico.regione.fvg.it

Curriculum vitae

 

Podžupan, pristojen za naslednja področja: evropski projekti, produktivne dejavnosti, cestno omrežje, varnost, okolje in civilna zaščita

Imenovanje

 

 

Odbornik: MARTINA BUDIN

Datum rojstva: 25.12.1996 - Kraj rojstva: Trst
Datum izvolitve: 26.5.2019 (razglas: 06.6.2019)

assessore@com-sgonico.regione.fvg.it

Curriculum vitae

 

pristojna za naslednja področja: kultura, šport, šolstvo, mladinska politika in enake možnosti;

Imenovanje

foto DEBENJAK NADIA

Odbornik: MIRKO SARDOČ

Datum rojstva: 24.11.1963 - Kraj rojstva: Trst
Datum izvolitve: 26.5.2019 (razglas: 06.6.2019)

assessore@com-sgonico.regione.fvg.it

Curriculum vitae

 

pristojen za naslednja področja: socialna politika, kmetijstvo in turizem, storitvene družbe ;

Imenovanje